LUDWIK EKOLOGICZNY

Nadajemy recepturom bezpiecznym
dla środowiska skuteczną moc

Z myślą o Tobie, Twoich bliskich i środowisku naturalnym tworzymy produkty w poczuciu ekologicznej odpowiedzialności. Możesz przyczynić się do ochrony naszej planety, jeśli Twoje codzienne wybory będą ją wspierać. Zadbajmy o nią razem. Zobacz, jakie to proste!

OGRANICZAMY negatywne
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Wszystkie nasze receptury są oparte na surowcach, które zostały zatwierdzone przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji pod względem ekologiczności. Spełniają wysokie kryteria zdrowotne i środowiskowe. Nasze produkty nie zawierają szkodliwych substancji chemicznych:

 • Fosforanów, które przyczyniają się do eutrofizacji wód i w efekcie wymierania ryb i zakwitania akwenów.
 • Boranów, które mogą być szkodliwe dla dziecka w łonie matki.
 • Substancji toksycznych, działających rakotwórczo, mutagennie oraz szkodliwie na rozrodczość.
 • Mikroplastików

Mniejszy wpływ na środowisko osiągnęliśmy również dzięki odpowiednim instrukcjom dozowania. Zalecamy dozowanie uzależnione od stopnia zabrudzenia.

Skuteczne i bezpieczne

 • Nadajemy recepturom bezpiecznym dla środowiska skuteczną moc – produkt jest tak samo skuteczny jak referencyjne produkty, co zostało potwierdzone badaniami wykonanymi przez certyfikowane laboratoria zewnętrzne.
 • Kompozycje zapachowe zostały zaakceptowane przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą i spełniają bardzo wysokie kryteria środowiskowe.
 • Zastosowane detergenty spełniają warunki biodegradacji określane dla produktów ekologicznych, które są bardziej rygorystyczne niż dla tradycyjnych produktów.
 • Produkty ekologiczne nie wywierają negatywnego wpływu na ekosystemy, gdyż surowce pochodzenia roślinnego oparte są na oleju palmowym pochodzącym z certyfikowanych zrównoważonych upraw (RSPO numer licencji: 4-1487-23-100-00) lub na bazie substancji z innych roślin.
 • Skład produktów, w tym detergenty, został zatwierdzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji – niezależną, właściwą jednostkę certyfikującą w Polsce, kompetentną do przyznania europejskiego oznakowania ekologicznego EU Ecolabel.

OPAKOWANIA NASZYCH PRODUKTÓW
MAJĄ MNIEJSZY WPŁYW NA ŚRODOWISKO

 • Ilość tworzywa sztucznego została ograniczona poprzez zasadę doboru opakowań.
 • Stosujemy tradycyjne spryskiwacze, ponieważ aerozole mają negatywny wpływ na środowisko.
 • Opakowania spełniają określone kryteria środowiskowe i nadają się do recyklingu.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
LUDWIK EKOLOGICZNY?

Wysokie wymagania zdrowotne i środowiskowe w całym cyklu życia produktów:
od procesów produkcyjnych po biodegradowalność formuł i recykling opakowań.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ MYCIA, CZYSZCZENIA I PRANIA

UNIKALNA RECEPTURA – BAKING SODA SYSTEM, CITRIC ACID SYSTEM, VINEGAR SYSTEM, NATURAL SOAP SYSTEM

NIE ZAWIERA BARWNIKÓW I MIKROPLASTIKÓW

ULEGA BIODEGRADACJI

NIE ZAWIERA SZKODLIWYCH SUBSTANCJI takich jak: formaldehyd, reaktywne związki chloru, borany, EDTA

Kartoniki i butelki NADAJĄ SIĘ DO RECYKLINGU

LUDWIK EKOLOGICZNY JEST DOSTĘPNY W: