GRUPA INCO S.A. - zakład produkcyjny
ul. Towarowa 8, 05-530 Góra Kalwaria

GRUPA INCO S.A. - siedziba spółki
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa