GWARANCJA EKOLOGICZNOŚCI

Produkty z linii Ludwik Ekologiczny spełniają bardzo wysokie wymagania ekologiczne, jakościowe i zdrowotne, co zostało potwierdzone certyfikatem ekologicznym EU Ecolabel.

EU Ecolabel to dobrowolny program funkcjonujący na terenie Unii Europejskiej. Od 1992 roku zachęca producentów do przestrzegania zasad ekologii, a klientom zapewnia wiarygodność składu i innych cech produktu.

Oznakowanie jest przyznawane na podstawie kryteriów ekologicznych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, która bierze pod uwagę opinie zarówno producentów i usługodawców jak i organizacji ekologicznych oraz konsumenckich. Wyroby i usługi są oceniane przez niezależne jednostki specjalistyczne, a kryteria weryfikowane co 3, do 5 lat.

EU Ecolabel uwzględnia kryteria dotyczące całego cyklu życia wyrobów, co oznacza, że oddziaływanie na środowisko powinno być zmniejszone do minimum od etapu wyrobu, przez całą produkcję, pakowanie, transport, po utylizację. Każde oznaczenie EU Ecolabel ma swój indywidualny numer nadawany przez jednostkę właściwą określonej grupie produktów lub usług.